Wijziging

Sociale Adviesraad Harderwijk is de nieuwe naam van de WMO-raad Harderwijk. Nieuwe wet- en regelgeving hebben ertoe geleid dat het advieswerk van de raad een breder karakter heeft gekregen, zich niet meer beperkt tot de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Aan aanpassing van de website wordt gewerkt.

 

Welkom op de website van de Sociale Adviesraad Harderwijk

Op de site vindt u allerlei informatie die nuttig voor u kan zijn als u  meer wilt weten over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

Wie kan ondersteuning krijgen?

Hoe kom ik daarachter?

Hoe moet ik die ondersteuning aanvragen?

Wat doet de WMO-raad eigenlijk?

Wie zitten er in deze raad?

Wat is de rol van de gemeente?

Op de site kunt u ook doorlinken naar allerlei organisaties (plaatselijk, regionaal en landelijk) die direct of zijdelings te maken hebben met de WMO, waar u misschien vindt wat u zoekt.

 

Misschien mist u iets op deze website.

Misschien wilt u meer weten over de WMO-raad.

Misschien wilt u iets kwijt over problemen in Harderwijk (parkeren voor gehandicapten, toegankelijkheid, regiovervoer, gehandicaptensport, enz.).

 

U kunt rechtstreeks contact opnemen met de WMO-raad (zie contactpagina)!

 

 

 

 Vanaf heden is het jaarverslag 2013 online beschikbaar.

 

Week van de Toegankelijkheid

In Harderwijk is in oktober 2014 door de WMO-raad en de Plaatselijke Werkgroep Toegankelijkheid uitgebreid aandacht besteed aan de Week van de Toegankelijkheid.

Het programma en het verslag met de bevindingen kunt u inzien door er op te klikken.

 

OV-chipkaart voor mensen met een verstandelijke beperking

Op de pagina landelijk WMO-nieuws staat een bericht waar u gevraagd wordt mee te doen aan een onderzoek naar het goed zelfstandig kunnen reizen met de OV-chipkaart door mensen met een verstandelijke beperking. U wordt van harte uitgendigd aan dit onderzoek mee te doen.

Door te klikken op de onderstaande website wordt u rechtstreeks door gelinkt naar het onderzoek. https://vragenlijst.dezorgvraag.nl/vervoer