Iedereen doet er toe in Harderwijk en Hierden!

Pagina voorlezen

De Sociale Adviesraad Harderwijk (SAH) wil dat iedereen zich thuis voelt in onze gemeente en werkt daar actief aan mee door advies te geven op het beleid van de gemeente dat over alle inwoners gaat.

Meedoen!

De Sociale Adviesraad Harderwijk stelt zich met zijn adviezen tot doel de eigen kracht, zelfredzaamheid en participatie van (kwetsbare) inwoners te vergroten. Zo wil de SAH bijdragen aan verbetering van de kwaliteit en uitvoering van gemeentelijk beleid. Voor ons is het vanzelfsprekend dat iedereen er toe doet!

Meeleven!

De leden van de SAH wonen in en zijn goed bekend met de Harderwijkse samenleving. Zo onderhouden de leden van de SAH bijvoorbeeld contacten met wijkplatforms, verenigingen, familie- en cliëntenraden, kerken, ouders, zorgorganisaties. Ook bezoeken leden van de SAH regelmatig bijeenkomsten en organiseren wij elk half jaar een netwerkbijeenkomst om de verbinding met onze medebewoners te onderhouden.

Meedenken?

Wij vinden het belangrijk om goed te luisteren naar onze medebewoners! Daarom nodigen wij u van harte uit om uw ideeën of input met ons te delen. Ook voor vragen kunt u via onderstaande knop het contactformulier invullen.

Vergaderschema 2024

De SAH vergadert ongeveer 10 keer per jaar.  De vergaderingen vinden plaats in het Huis van de Stad op de volgende data:

  • 8 januari 19.30
  • 12 februari 19.30
  • 12 maart 19.30
  • 8 april 19.30
  • 13 mei 19.30
  • 10 juni 19.30
  • 8 juli 19.30
  • 9 september 19.30
  • 8 oktober 19.30
  • 4 november 19.30
De vergaderingen zijn openbaar. Wilt u een vergadering bijwonen? Maak van te voren een afspraak.

Adviseren

De SAH geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van Burgemeester en Wethouders op het beleid van het ‘sociaal domein’. Het ‘sociaal domein’ is een brede term. Het gaat over de sociale kant van het gemeentelijk beleid: zorg, welzijn, onderwijs, gezondheidszorg, opvoeding, inburgering, participatie etc. Het gaat over alle inwoners van onze gemeente.