Wie zijn wij

Pagina voorlezen

De Sociale Adviesraad Harderwijk is een Stichting en functioneert onafhankelijk van het gemeentebestuur. Uiteraard vindt er regelmatig overleg plaats met de gemeente en wordt er samengewerkt om tot een gericht beleid te komen voor onze gemeente. 

De Sociale Adviesraad Harderwijk vergadert als regel eenmaal per maand.
De leden van de SAH worden op persoonlijke titel voor een periode van drie jaar benoemd. De leden kunnen 2 keer herbenoemd worden, tot een maximale zittingsduur van 9 jaar. De SAH bestaat momenteel uit 7 vrijwilligers. De SAH is zo samengesteld, dat er een balans is tussen kennis en ervaring vanuit de praktijk. Zo heeft ieder lid heeft zijn/haar eigen expertise op het gebied van het Sociaal Domein en andere subdomeinen zoals zorg en welzijn, onderwijs, gezondheid, toegankelijkheid, inkomen, huisvesting etc.

Leden van de SAH

Leden Sociale Adviesraad Harderwijk

Corrine Snaterse
Voorzitter

Jan Rozenberg
Secretaris

Yvonne Vink-Breman
Penningmeester

Christa Visser
Lid

Theo Willemsen
Lid

Bert Maarleveld
Lid

Paul Buitelaar
Lid 

Corrine Snaterse

Mijn naam is Corrine Snaterse. Ruim 17 jaar geleden ben ik samen met mijn man en onze twee kinderen komen wonen in Harderwijk. Zowel in mijn professie alsook middels eigen ervaring en het voorzitterschap van de SAH zet ik mij van harte in voor een samenleving waarin iedereen volwaardig mens mag én kan zijn. Het Sociaal Domein gaat over alles wat mensen in hun directe bestaan raakt en de wijze waarop iemand in staat is deel te nemen aan de samenleving. Vanuit die waarde – het mens zijn- probeer ik samen met de Sociale Adviesraad te komen tot goede adviezen m.b.t. het beleid vertaald naar de praktijk.

Jan Rozenberg

Mijn naam is Jan Rozenberg. In 1981 ben ik vanuit de stad Groningen naar Harderwijk verhuisd. Bij de gemeente Harderwijk ben ik bijna 40 jaar als volkshuisvester werkzaam geweest. Het wonen in een goede (betaalbare en toegankelijke) woning in een leefbare en sociale buurt is een basisbehoefte. De (gemeentelijke) overheid heeft als taak om ervoor te zorgen dat dat ook is weggelegd voor de inwoners in een kwetsbare positie. Na mijn pensionering was ik op zoek naar een mogelijkheid om mijn kennis, ervaring en betrokkenheid bij de volkshuisvesting te blijven benutten. Toeval of niet, in mei 2022 ben ik door twee leden van de Sociale Adviesraad gepolst om deel te nemen in de Adviesraad. Dit om de mogelijke kennis van de Adviesraad te vergroten waar het gaat om wonen, leefbaarheid en de (sociale) wijkopbouw. Precies wat ik zocht dus! En zo ben ik met ingang van juli 2022 lid van de Sociale Adviesraad Harderwijk geworden.

Yvonne Vink- Breman

Mijn naam is Yvonne Vink-Breman. Ik ben getrouwd en moeder van 3 kinderen. Geboren en getogen Harderwijker. Als leerkracht werk ik in het basisonderwijs, daarnaast vergt de zorg voor mijn jongste zoon (EMB) de nodige aandacht. De kennis en ervaringen vanuit mijn werk en gezin kunnen van meerwaarde zijn voor de Stichting. Een aantal jaren geleden hoorde ik voor het eerst over de Sociale Adviesraad Harderwijk. Een mooie stichting die helpt om Harderwijk een brede sociaal toegankelijke stad te zijn/worden. Wat mij inspireert is, dat juist de verhalen/ervaringen van inwoners hier ook in kunnen bijdragen. Dat hierdoor de afstand tussen raadsleden/wethouders en de inwoners verkleind kan worden. Afgelopen voorjaar ben ik gevraagd om lid te worden van deze raad. Met liefde ben ik penningmeester geworden van de stichting en wil ik meedenken en mijn bijdrage leveren.

Christa Visser-Timmerman

Mijn naam is Christa Visser en sinds 2019 ben ik lid van de Sociale Adviesraad Harderwijk. In het verleden ben ik werkzaam geweest in de zorg. Ik ben getrouwd en wij hebben drie jong volwassen dochters. Twee van onze dochters hebben autisme en hen ondersteun ik bij het dagelijkse leven. Mijn ervaring vanuit mijn werk en vanuit mijn privé situatie wil ik graag inzetten om te bouwen aan een samenleving waar iedereen op zijn of haar eigen wijze kan meedoen en een veilige plek heeft.

Theo Willemsen

Theo Willemsen, 67 jaar. Getrouwd en samen met mijn vrouw trots op onze dochters van 38 en 34 jaar en 2 kleinzoons. Na 43 jaar werkzaam te zijn geweest in het voortgezet onderwijs ging ik in september 2020 met pensioen. Ik werkte vanaf augustus 1977 in het voortgezet onderwijs en gaf daar wiskunde en informatica. In de jaren 90 kreeg ik oogproblemen en werd rond 1999/2000 blind. Vanaf dat moment heb ik mij vooral bezig gehouden met medezeggenschap, ict en de laatste 10 tot 12 jaar leerlingen begeleid met een extra zorgvraag. Zonder de hulp van mijn vrouw en beide dochters was mij dat nooit gelukt. Daar ben ik erg trots op en dankbaar voor. Na mijn pensionering ben ik gelijk op zoek gegaan naar vrijwilligerswerk. Via mijn ander vrijwilligerswerk bij Solutions Radio, kwam ik via het thema inclusie bij de Sociale Adviesraad Harderwijk terecht. Ik wil mij graag inzetten binnen het sociale domein als ervaringsdeskundige.

Bert Maarleveld

Harderwijk is een mooie plek om te wonen. Toch heb ik in mijn werk als huisarts bemerkt dat ook in deze plaats gezondheid en welzijn niet altijd vanzelfsprekend zijn. In 2019 ben ik gestopt als praktijkhoudend huisarts en momenteel ben ik parttime nog als waarnemer werkzaam. Dan breekt de tijd aan om je naast je werk op een andere manier nuttig te maken voor de samenleving. De vraag om mee te doen in de Sociale Adviesraad kwam dus op het juiste moment. Ik ben blij dat ik mijn meer dan dertig jaar ervaring in deze raad in kan brengen. Op deze manier hoop ik mijn steentje bij te dragen aan het welzijn en dus de gezondheid van de Harderwijkse burger.

Paul Buitelaar