Publicaties

Pagina voorlezen

Adviezen en reacties 2024
Advies Regioplan en Uitvoeringsagenda Samen tegen Huiselijk Geweld – 3 mei 2024
Advies ontwerp omgevingsvisie – 22 april 2024
Reactie op advies wijziging beleidsregels Participatiewet
Advies wijziging beleidsregels Participatiewet – 20 maart 2024

 
 
 
 
Jaarverslag 2023
 
Jaarverslag 2022
 
 
 
 
 
 
 

Adviezen

Bekijk hier de adviezen die door de Sociale Adviesraad Harderwijk zijn gegeven.

Praktijkraden

De praktijkraden bestaan uit burgers met een speciale betrokkenheid bij een doelgroep.

Sociaal domein

Lees hier meer over de inspanningen en wetten die samen het Sociaal Domein vormen.

Wat doen wij

De Sociale Adviesraad verdiept zich in het Sociaal Domein en brengt gevraagd en ongevraagd adviezen uit aan de gemeente Harderwijk of – samen met andere adviesraden – aan samenwerkingsverbanden van de gemeente.